( پرسش های آزمون دوره ضمن خدمت ،امر به معروف و نهی از منکر)

کارکنان بانک ملی حوزه ی شهرضا

نام ونام خانوادگی:                نام پدر:                    کد پرسنلی:                   شماره شناسنامه:

1-اگر انسان امر به معروف کند بیانگر چیست ؟

الف:عشق انسان به مکتب                                             ب:نشانه ی حضور درصحنه

ج:نشانه ی پر نشاط بودن انسان                                      د:الف و ب درست است

2-مهمترین وظیفه ی هر پیامبر ی می باشد:

الف:امر به یکتا پرستی                                    ب:اطاعت نکردن از طاغوت

ج: پرداخت زکات                                                          د:الف وب صحیح است

3-کدام گزینه از پیام ها ی زیر این آیه ی شریفه است؟(اذ قال لابیه و قومه ما هذهی التما ثیل التی انتم لها عاکفون)

الف-در امر به معروف و نهی از منکر شرط سنی وجود دارد      

ب: امر و نهی را از نزدیکان شروع نکنید

ج: در نهی از منکر ابتدا از منکرات بزرگ شروع کنیم

د:گزینه ی ب و ج درست است

4:کدام گزینه از برکات معنوی امر به معروف و نهی از منکر شمرده می شوند؟

الف:اشرارحاکم نمی شوند                                                      ب:نجات از قهرخدا

ج:کسب ها حلال و زمین ها آباد می شوند                                   د:بازار اصلاح می شود

5:این سخن از کیست؟     {باگناهکاران معامله نکنید}

الف: پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)                                          ب:امام علی(ع)

ج:امام جواد (ع)                                                                    د:امام حسین (ع)

6-نتیجه ترک امر به معروف و نهی ازمنکر در جامعه چیست؟

الف:به تدریج اشرار حاکم خواهند شد                ب:کار به جایی می رسد هر چه خوبان فریاد می کشند پاسخی نمی شنوند

ج:عمر مردم طولانی می شود                                د:گزینه الف و ب درست است

7-امر به معروف ونهی از منکرچه حکمی دارد؟

الف:واجب  است                    ب:واجب کفایی است                ج:مستحب است                          د:واجب عینی است

8-کدام گزینه از مراحل امر ونهی شمرده نمی شود؟

الف:انسان قلبا از معصیت خدا ناراحت باشد                            ب:بازبان به خلافکار هشدار دهد

ج:اگر احتمال تأثیر می دهد امر ونهی واجب است                        د:اگر بیان اثر نکرد با قدرت جلوی خلاف رابگیرید

 

9-بهترین راه بوسیله برای پذیرش امر ونهی کدام است؟

الف:تحکیم عقیده به مبدأ ومعاد است                     ب:از راه زور وارد شوید       

ج:با تشویق آفرین ونهی کنند گان                           د:بیان خوبیها ی امر ونهی

10-کدام گزینه درست است؟

الف:برای فراموش کاران فقط ایمان لازم است                            ب:برای فراموش کاران فقط توجه لازم است

ج:ترک گناه تشکر از خدا است                    د:هرماه اعمال انسان به پیامبر(ص)وامام زمان(عج)عر ضه می شود

11-بهترین جهاد کدام جهاد است؟

الف:جهاد مسلحانه            ب:جهاد علمی              ج:گفتن سخن حق در برابر ستمگر          د:همه موارد درست است

12-کدام گزینه الهام بخش جرأت وجسارت در انجام تکلیف الهی است؟

الف:وتخشی الناس والله احق ان تخشیه                                            ب:حق را بگویید گرچه علیه شما باشد

ج-امر به معروف زمانی واجب است که انسان بر جان خود نترسد        د:الف و ب درست است

13-این سخن را امام علی (ع)خطاب به چه کسی فرمودند؟(توبرای خداغضب کردی وفریادزدی)

الف –امام حسین (ع)                                                                 ب:حضرت زهرا(س)

ج-ابوذر                                                                                 د-حضرت زینب(س)

14-کدام گزینه از عوامل درونی نپذیرفتن امر و نهی نمی باشد؟

الف-جهل                                                                                ب-تعصّب

ج-تبلیغات سوء                                                                          د-لقمه ی حرام

15-از نظر امام حسین (ع)چرا کوفیان تخت تأثیر امر ونهی قرار نمی گرفتند؟

الف- لقمه ی حرام                                                                   ب-تکبر

ج-تبلیغات دشمنان                                                                      د-به خاطر مشکلات اقتصادی


  16-این آیه اشاره به کدام یک از عوامل بیرونی نپذیرفتن امر و نهی دارد؟

فلیعبدوا رب هذالبیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف

الف:طاغوت ها           ب:مشکلات اقتصادی              ج:لقمه ی حرام            د:تکبر

17:کسانی در امر نهی موفق تر هستند که:

الف:   :اهل توبه و سجده رکوع وقیام باشند                                                    ب:گفتار حق و دلپسند داشته باشند

ج:از کلمات نرم و عاطفی استفاده کنند                                                           د:همه ی موارد درست است

18:منظور از آن نعمتی که روز قیامت از آن پرسش می شود در این آیه ی کریمی کدام است؟

                                                               {ثم لتسا لن یومئـذن عن النعیم}

الف:میوه ها وخوردنی ها                         ب:نعمت رهبری و ولایت               ج: خرما وانگور                                د:چیز هایی که در دنیا با اصراف مصرف می کنیم

19- از نظر امام حسین(ع) امر به معروف باید دارای چه ویژگی باشد؟

الف:خوش اخلاق باشد                  ب: شیعه باشد                     ج:دین شناس باشد                  د: باادب باشد

20-در چگونگی نهی از منکر این آیه(انی لعملکم من القالین ) اشاره به چه مطلبی دارد؟

الف:در نهی باید از شخص انتقاد کرد                 

ب:از دانش او باید انتقاد کرد

ج:از عمل خلاف او باید انتقاد کرد

د:ازشخص و دانش وی باید انتقاد کرد

21-کدام گزینه از صفات وشرایط( آمروناهی ) می باشد:؟

الف: بااراده باشد   

ب:برای خدا باشد

ج:سعه صدر نداشته باشد

د:الف و ب صحیح است

22-نظام برای سالم سازی محیط باید چه گامهایی رابردارد؟

الف:جلوگیری از تولید فیلم ها ونوارها یی که ابتذال و انحراف و از جمله فساد را رواج می دهد

ب:اصل حیا را در تاروپود جامعه مراعات کنند تا میدانی برای رشد خلافکاران پیدانشود

ج:خانم ها جز در مواقع ضروری محیط خانه را ترک نکنند

د:همه ی گزینه ها درست است

23-کدام گزینه شیوع آیینه وارامر به معروف ونهی از منکر به حساب نمی آید؟

الف:عیب گویی از روی انتقام و غرض وکینه                                ب:روبرو گفتن عیب

ج:بی سرو صدا گفتن عیب                                                         د:همراه با بیان عیب نشان دادن نقاط قوت

24-از شیوه های امر به معروف ونهی از منکر است؟

الف-آماده سازی                   ب:استفاده از هنروشعر                ج:تغافل                           د:همه ی موارد درست است

25-کدام گزینه مورد احسان واجب , بدون هیچ قید وشرطی است؟

الف:احسان به والدین              ب:احسان به زن و فرزند و همسایه       

ج:احسان به همسایگان             د:احسان به همه افراد جامعه

26-حفظ بقای جامعه وابسته به چیست؟

الف:صبرواستقامت             ب:وحدت و اطاعت                  ج:ازدواج وتشکیل خانواده                    د:احیای مراکز دین

27-از نظر فقهی تشبه به کفار چه حکمی دارد؟

الف:حرام است                ب:واجب است                        ج:جایز است                   د:مستحب است

28-کدام گزینه از منکرات خانوادگی است؟

الف:بی توجهی به فرزندان                 ب:تبعیض میان فرزندان                   ج:سخنان نارواری والدین                           د:همه ی موارد درست است

 

 

29:از منکرات سیاسی به حساب نمی آید؟

الف:پذیرفتن طاغوت  ها و رهبران نااهل          ب:غنیمت گرایی    ج:مداهنه وسازش                    د:پخش شایعات

30-این سخن از کیست؟      {پروردگارا به من روحیه ی انتقاد پذیری مرحمت فرما تااز کسانی که مرا ارشاد میکنند پیروی کنم }

الف:امام سجاد (ع)               ب:امام علی (ع)           ج:امام هادی (ع)                د:امام حسین (ع)

  

 

 

 

 

                                                      موفق وپیروز باشید

+ نوشته شده در  شنبه سوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:57  توسط گروه عربی  |